Co się dzieje w Plamie?

Festiwal

Festiwal FETA

FETA jest jednym z największych, znaczących i cenionych plenerowych festiwali teatralnych w Polsce i tej części Europy, umożliwiającym mieszkańcom Gdańska i turystom poznanie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze plenerowym i teatrze tańca, zarówno polskim, jak i światowym. Dodatkowo jest festiwalem unikatowym w skali kraju, dbającym o zachowanie tradycyjnej formuły koncentrując się na prezentacji teatru ulicznego, plenerowego i teatru tańca.

Galeria zdjęć

Festiwal FETA powstał w 1997 roku jako jednorazowe przedsięwzięcie, mające uczcić obchody tysiąclecia Gdańska. Do miasta zjechało kilkadziesiąt teatrów z całego świata. Festiwal zwyciężył w ogłoszonym przez Polskie Radio Gdańsk i Gazetę Wyborczą plebiscycie na najciekawsze wydarzenie kulturalne roku milenijnego. FETA znalazła się także w pierwszej dziesiątce najlepszych festiwali tego typu na świecie w plebiscycie zorganizowanym wśród twórców francuskich teatrów. W 2008 roku w plebiscycie „Skrzydła Trójmiasta” FETA zdobyła drugą nagrodę w kategorii „Kulturalne Trójmiasto”.

FETA oferuje widzom w różnym wieku i o zróżnicowanym poziomie wykształcenia wartościową ofertę teatralną, bogatą w oryginalne środki ekspresji artystycznej, nierzadko komentującą współczesną rzeczywistość, wzbudzającą refleksję. Wydarzenie oferuje każdemu łatwy dostęp do międzynarodowej sztuki i podnosi stopień udziału społeczeństwa w kulturze.

FETA to festiwal wędrujący po dzielnicach wymagających bodźca do zmian, wspierający i poszerzający działania rewitalizacyjne miasta o część najważniejszą – sferę społeczną.

W dniach 14-17.07.2016 r. odbędzie się XX edycja Festiwalu FETA. Festiwal ma na celu poszerzenie możliwości poznania najbardziej wartościowych i różnorodnych zjawisk teatru ulicznego oraz teatru plenerowego reprezentowanego przez grupy z całego świata oraz podtrzymanie zanikającej formy tradycyjnego festiwalu teatru ulicznego w Polsce.

FETA jest jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w Gdańsku i stanowi odpowiedź na potrzeby jego mieszkańców, a jednocześnie przyciąga widzów z całej Polski i ze świata. Stanowi niepowtarzalną okazję zapoznania się z twórczością teatralną na światowym poziomie oraz rozpoznania kondycji współczesnego polskiego i światowego teatru ulicznego, plenerowego i teatru tańca oraz sztuk performatywnych. FETA wyróżnia się na tle polskich festiwali teatrów ulicznych, jako festiwal skupiający się na meritum, starający się utrzymać tradycyjną formułę stricte teatralnej sztuki ulicznej, realizując idee edukacyjne i popularyzatorskie. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach zadania jest darmowy, a program przygotowany jest z myślą o wszystkich grupach wiekowych i społecznych, dzięki czemu dociera nawet do widza wcześniej nie uczestniczącego w kulturze.

Co roku organizatorzy festiwalu przedstawiają szerokie spektrum prezentacji artystycznych, zapraszając artystów i grupy teatralne z kilkunastu krajów świata, dając jednocześnie możliwość zaprezentowania się artystom lokalnym. Od największych gwiazd teatru ulicznego po jeszcze nieznanych szerokiej publiczności, ale uzdolnionych artystów młodego pokolenia. Od kameralnych duetów tanecznych wykorzystujących jedynie własne ciało i zastaną przestrzeń, po spektakularne widowiska plenerowe, odbywające się np. na wodzie. Od zespołów czerpiących z tradycji swojego kraju, po tych prezentujących tradycyjny teatr uliczny. Rokrocznie prezentowane są także widowiska wpisujące się w najnowsze trendy światowego teatru ulicznego, wykorzystujące nowatorskie techniki m.in. taniec wertykalny, czy bardzo cenione przez publiczność i ukazujące nowy sposób spojrzenia na znaną przestrzeń spektakle typu site-specific.

W czasie XX edycji Festiwalu FETA 30 lat twórczości ulicznej będzie obchodził najbardziej znany gdański teatr uliczny: Teatr Snów. Troje artystów, wychowanków Zdzisława Górskiego (twórcy Teatru Snów) aktywnie działających teatralnie zaprezentuje swoją twórczość w ramach festiwalu, będą to: Marek Kurkiewicz (Teatr 3,5), Izabela Terek-Jopkiewicz (Teatr PIAN), Jarosław Rebeliński (TeatRazem).

FETA wywiera olbrzymi wpływ na zajmowane przez siebie tereny, jest jednym z ważniejszych elementów strategii rozwoju Miasta Gdańska, przyczyniającym się do redefinicji terenów miejskich – poprzez obecność sztuki, na co dzień niewidocznej w mieście ukazuje nowe sposoby wykorzystania przestrzeni, np. park przestaje być jedynie zielonym terenem, a staje się areną do działań teatralnych, zbiornik retencyjny przekształca się w ważny element spektaklu teatralnego. Festiwal wykorzystuje tkankę miejską w nowy, unikalny sposób. Organizatorzy dobierają spektakle tak, by ukazać potencjał zwykłych miejsc.

W 2016 r. FETA powróci na teren bastionów i Starego Przedmieścia w Gdańsku w ramach kontynuacji programu rewitalizacji społecznej realizowanej przez Festiwal Feta w latach 2009 – 2013. W przyszłym roku z uwagi na rozmiar i popularność festiwalu, zapotrzebowanie na teren, jak również potrzebę rewitalizowania kolejnej społecznie zmarginalizowanej dzielnicy Gdańska, festiwal zasięgiem obejmie też teren Dolnego Miasta, na którym w czasie kilku ostatnich lat trwała modernizacja i restauracja architektonicznej tkanki miejskiej.

W ciągu 4 dni festiwalu odbędzie się ponad 42 spektakli, w których weźmie udział ok. 40 000 widzów. Głównym rezultatem zadania będzie poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat najbardziej wartościowych i różnorodnych zjawisk teatru ulicznego i teatru tańca z całego świata. FETA, będąca projektem przede wszystkim artystycznym, ale także społecznym, uczy odbioru sztuki i kształtuje cenny model udziału w kulturze. Widzowie festiwalu nabywają lub zwiększają kompetencje z zakresu języka teatru.

XX edycja festiwalu FETA odbędzie się w dwóch dzielnicach Gdańska obejmując dużo większy obszar miasta niż w latach ubiegłych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu będą mogły zostać zaproszone jedne z najlepszych teatrów plenerowych prezentowanych w mijającej dekadzie wraz z najcenniejszymi produkcjami współczesnego teatru ulicznego, m.in. Antagon theaterAKTion (Niemcy), czy Kumulus (Francja).

Organizator: „Plama” Gdański Archipelag Kultury / www.plama.art.pl

Kontakt: Szymon Wróblewski / Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA / feta@plama.art.pl

Strona internetowa: www.feta.pl

FB: www.facebook.com/FETAfestiwal

 • 14.07.2016, godz. 20:00
 • 15.07.2016, godz. 16:00
 • 16.07.2016, godz. 15:00
 • 17.07.2016, godz. 15:00
 • bilety: Wstęp wolny

Komentarze

 • Mariola

  11.07.2013 o 08:47

  Szymon błagam, tego co jest w PDF nie można przeczytać nawet w okularach. Proszę o mapkę!!!!

 • Szymon

  12.07.2013 o 00:38

  Niestety musieliśmy spacery odwołać. Bardzo żałuję…

 • Szymon

  12.07.2013 o 00:39

  Zapraszam do Centrum Festiwalowego. Tu dostaniecie wersję drukowaną – wyraźną i czytelną.

 • emii

  12.07.2013 o 06:57

  Witam, w regulaminie konkursu “FOTO FETA” była informacja, że “autorzy zdjęć zakwalifikowanych na wystawę otrzymają od organizatora komplety materiałów festiwalowych”. Proszę o informację gdzie można odebrać w/w materiały i co wchodzi w skład “kompletu”?

Twój komentarz

Recommended Reading